Czym są wytwornice piany? 

  Wytwornice piany to profesjonalny sprzęt gaśniczy wykorzystywany do tworzenia piany za pomocą odpowiednich środków pianotwórczych (ich zawartość waha się w granicach od 3 do 6%), których bazą są składniki syntetyczne i proteinowe. Wykonana jest z odpornych materiałów, takich jak np. stal kwasoodporna, a dodatkowo posiada gumową głowicę. Piana sprawdza się lepiej w gaszeniu pożarów od wody.

  Wytwornice piany

  Jak działa?

  Wytwornice piany, jak sama nazwa wskazuje, tworzą pianę, która izoluje powietrze od płonącego obiektu oraz nie dopuszcza do niego pary i palnych gazów. Ponadto piana rozcieńcza strefę spalania parą wodną w miejscu, gdzie styka się z płomieniami. Jedną z jej najważniejszych zalet jest to, że znacznie obniża temperaturę strefy pożaru. Poza tym skuteczność tego sprzętu jest bardzo wysoka i zapobiega zniszczeniom podczas pożaru. 

  W jakich sytuacjach stosuje się wytwornice piany? 

  Pianę można stosować do gaszenia niemal wszystkiego: ciał stałych, palnych oraz topiących się w bardzo wysokich temperaturach. Zaleca się, aby gasić nią pożar w pomieszczeniu zamkniętym, w którym płonące obiekty nie unoszą się więcej niż 1 metr ponad poziom podłogi. Można również użyć jej do gaszenia kanałów kablowych. 

  Nietypowe użycie wytwornicy piany 

  Oprócz gaszenia pożaru piana tworzona przez wytwornice piany może być wykorzystywana jako element show. Stosuje się ją w filmie, teatrze, klubie, czy też na różnych uroczystościach. Początek tego pomysłu miał miejsce w Ibizie i powstał z inicjatywy tamtejszych klubowiczów.

  Dowiedz się więcej na https://polchem.pl/wytwornice_piany.html