Kosztorysowanie BIM

Tworzenie kosztorysów, to bardzo istotny element pracy, który pozwala oszacować koszty związane z wykonaniem jakieś usługi, lub rzeczy. Kosztorysy bardzo często tworzy się w celu: sporządzenia budżetu kosztów czy planowania zaangażowania zasobów finansowych. To zadanie wymagające skupienia, i uważności. Na szczęście dzięki zastosowaniu technologi BMI kosztorysowanie BIM staje się znacznie prostsze.

Metody kosztorysowania BIM

Kosztorysowanie BIM może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich zwany jest kalkulacją szczegółową, podczas której oblicza się dokładne wartości wszystkich kosztów bezpośrednich, pośrednich, zysków oraz podatku VAT. Drugi sposób polega na liczeniu kosztorysu w sposób uproszczony, gdzie wartość kosztorysowa jest iloczynem prac przed miarowych od, których odlicza się podatek VAT.

kosztorysowanie bim

Kosztorys bardzo często składa się z:

  • kosztów pośrednich, czyli takich kwot pieniędzy, których często nie da się bezpośrednio połączyć z tworzonym produktem,
  • kosztów bezpośrednich, w których skład wchodzi wynagrodzenie, materiały, usługi i inne koszty, które wchodziły w skład wytwarzania danego produktu.

Szybkie i łatwe rozwiązanie

Kosztorysowanie BIM to szybsza i łatwiejsza opcja analizowania różnych opcji dostępnych projektów. Dzięki technologi BIM możliwa jest dokładne zorientowanie się w kosztach, ich szacowanie oraz automatyczne dokonywanie zestawień materiałowych.

Dzięki stosowaniu technologi BMI, kosztorysowanie BIM nigdy nie było tak proste. Dowiedz się więcej na https://bimup.tech/zestawienia-ilosciowe-z-obiektow-3d/!

Dodaj komentarz