Budowa dróg to duże przedsięwzięcie, które wymaga zarówno odpowiedniej wiedzy, jak i finansów. Zanim dojdzie do budowa dróg, najpierw trzeba załatwić wiele formalności, co może trwać nawet latami. Następnie przychodzi proces samej budowy, który składa się z kilku etapów, które gwarantują prawidłowe wykonanie drogi i bezpieczne jej użytkowanie.

  Jakie formalności trzeba spełnić?

  Zanim zacznie się budowa dróg, należy uzyskać decyzję realizacyjną oraz wygrać odpowiedni przetarg. Kolejnymi krokami są m.in. uzyskanie decyzji środowiskowej, złożenie wniosku o wydanie karty informacyjnej budowy oraz odpowiednich raportów. Ważne jest także uzyskanie pozytywnej opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz lokalnej władzy. Konieczne jest również złożenie odpowiedniego wniosku z niezbędną dokumentacją do właściwego samorządu i administracji państwowej, po czym wojewoda wydaje decyzję. Jeśli jest pozytywna, można przystąpić do pracy nad budowa dróg.

  Budowanie drogi

  Przebieg budowy drogi

  Na samym początku przed przystąpieniem do budowa dróg należy pozbyć się starej struktury jezdni. Należy usunąć całą warstwę humusu, czyli próchnicy, która utrudnia powiązanie gruntu rodzimego i nasypowego. Po zlikwidowaniu tej warstwy można przejść do właściwej budowa dróg, która składa się z następujących etapów:
  profilowanie i zagęszczanie gruntu,
  chemiczna stabilizacja gruntu poprzez ulepszanie podłoża spoiwami hydraulicznymi,
  zabezpieczenie powstałych konstrukcji,
  wykonanie dwóch warstw podbudowy tłuczniowej,
  ułożenie masy asfaltowej.

  Dowiedz się więcej na https://wibra.pl/budownictwo-infrastrukturalne/!