Technologia BIM jest jedną z tych metod, która nie jest mocno rozpropagowana na polskim rynku, gdyż cyfryzacja budowlanego procesu projektowania jest jeszcze nie do końca znana wszystkim firmom ze względu na jej niedawne wprowadzenie na rynek i innowacyjność. BIM technology to inaczej Building Information Modeling, czyli nowoczesna metoda modelowania informacji o budowli, która umożliwia koordynację danych pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu na każdym etapie realizacji inwestycji. Na rynku pojawia się coraz więcej informacji na temat BIM technology, a od kwietnia 2022 rozpoczęła prace grupa robocza ds. BIM przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, której zadaniem jest między innymi nadzorowanie projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM.

  Możliwość detekcji kolizji

  Metodyka planowania procesu projektu budowlanego oparta na BIM technology umożliwia odnalezienie kolizji w projekcie jeszcze przed rozpoczęciem realizacji budowy. Takie zarządzenie pozwala na zaoszczędzenie sporych nakładów kapitału, który byłby konieczny do wykorzystania przy ewentualnych problemach na etapie budowy danego budynku. Detekcja umożliwia cyfrowe lokalizowanie miejsca, w których mogą pojawić się nieprawidłowości techniczne podczas realizacji prac budowlanych.

  technologia bim

  Korzyści dla inwestorów

  Coraz częściej mówi się również o korzyściach wykorzystywania BIM technology przez inwestorów, gdyż technologia BIM niesie za sobą wiele pozytywów związanych z między innymi zaoszczędzeniem kosztów nad korekcjami projektu, czy samego zarządzania projektem i przepływu danych pomiędzy uczestnikami projektu.

  Więcej informacji znajdziesz na https://bimup.tech/en/offer/!