modelowanie bim

  Digitale tweeling jest zbiorem danych o potężnym zasięgu, który umożliwia symulację przyszłych planów i możliwych scenariuszy pojawiających się na różnych etapach procesu planowania projektu budowlanego. Dzięki digitale tweeling możemy zweryfikować różne scenariusze poprzez postawienie pytania ,,a co jeśli?”, na różnych płaszczyznach np. struktury organizacyjnej, ogólnej strategii biznesowej, czy płaszczyźnie finansowej. Analiza projektowa odbywa się w przestrzeni wirtualnej, zatem koszt uzyskania danych oraz informacji wynikających ze stworzenia digitale tweeling jest stosunkowo niski — w przeciwieństwie do obciążonego ryzykiem środowiska rzeczywistego.

  Pojęcie cyfrowego bliźniaka

  Definicja digitale tweeling staje się powoli terminem, który jest coraz bardziej zakorzeniony wśród osób działających w branży budowlanej. Określeniem digitale tweeling nazywamy model obiektu, który wzbogacony jest o szereg informacji uzupełnianych w trakcie realizacji projektu budowlanego. Każdy z interesariuszy, który bierze udział w projekcie, może przeznaczyć swój wkład w konstrukcję budowy digitale tweeling, dzięki czemu podczas etapu projektowania możliwe jest lepsze zrozumienie założenia projektanta, a przygotowanie się do realizacji projektu jest znacznie uproszczone.

  modelowanie bim

  Eksploatacja budynku

  Technologia metody digitale tweeling umożliwia oglądanie budynku w takich miejscach, które są niemożliwe do obejrzenia w świecie rzeczywistym. Przykładem mogą być instalacje w szachtach, czy w przestrzeni nad sufitem. Niewidoczne elementy są wyświetlane na ekranie z uwzględnieniem lokalizacji użytkownika wewnątrz obiektu, co z kolei pozwala na szybkie ustalenie przyczyny awarii, a dzięki dodatkowym informacjom w modelu można skontaktować się z serwisem lub obsługą techniczną w trakcie naprawy usterki.

  Więcej informacji znajdziesz na https://bimup.tech/nl/digitale-tweeling/!