W procesie przygotowywania planu projektu budowlanego w oparciu o technologię BIM modellen opracowujemy zestawienia ilościowe na bazie trójwymiarowego budynku, które wynikają z danych geometrycznych obiektów w przestrzeni 3D. Dzięki zgromadzeniu danych poszczególnych danych modelu mamy możliwość stworzyć zestawienia ilościowe w sposób wydajny i efektywny, ale też sprawnie wprowadzać zmiany do modelu oraz wytwarzać dane niezbędne do opracowania kosztorysów. Modele opracowane przez różne biura projektowe można wprowadzić do naszego projektu BIM modellen, wprowadzając systematykę i dodatkowe parametry do modeli w celu zapewnienia poprawności przygotowanych zestawień.

  Jakie korzyści płyną z zestawień ilościowych?

  Zestawienia ilościowe oparte na BIM modellen mogą przynieść firmie wiele korzyści, które dotyczą między innymi: poprawę dokładności przedmiarowania prac budowlanych; możliwość sprawdzenia poprzednich kalkulacji; szybsze wprowadzanie zmian na podstawie modyfikacji w modelu 3D; weryfikacja przedmiarów dostarczonych przez różne strony zaangażowane w projekt oraz brak konieczności powracania po czasie do długich i niejednokrotnie skomplikowanych formuł w programie Excel lub programach do kosztorysowania.

  modelowanie bim

  Przepływ informacji w technologii BIM

  W procesie przedmiarowania oraz kosztorysowania BIM modellen można przeprowadzić kilkoma metodami, które wszystkie z kolei osiągają taki sam finalny rezultat — różnią się jedynie podejściem do wymiany danych pomiędzy różnymi programami, czyli miejscem skąd czerpane są informacje dostępne w modelu 3D obiektu.

  Więcej informacji znajdziesz na https://bimup.tech/nl/bim-voor-ontwerpers/!