Aby poprawić funkcjonalność terenów leśnych i rolnych, a co za tym idzie- poprawić jakość życia mieszkańców, wykonuje się coś takiego jak wymiana gruntów. Jest to zmiana układu terenu, która pozwala go lepiej zagospodarować, a także usprawnić, czy wzmocnić- nie są to jednak jej jedyne cele. Dobrze przeprowadzona pozwala na odkrycie wielu korzyści, a także ułatwia codzienne życie.

  Co jest potrzebne do wymiany gruntów?

  Jeżeli wymiana gruntów jest potrzebna, istnieje możliwość dokonania jej za obopólną zgodą właścicieli danego terenu. W przypadku gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgoda musi być uzyskana od Agencji Nieruchomości Rolnych. Posiadacze danego pola muszą złożyć do starosty wniosek, w którym uwzględnią szczegółowe informacje odnośnie gruntów- między innymi miejsce ich położenia, rodzaj, czy przeznaczenie. Ważne będzie również wskazania, w jaki sposób ma przebiec dana wymiana. Gdy decyzja zostanie zatwierdzona przez starostę, zostaje ona dostarczona do uczestników wymiany na piśmie.

  wymiana gruntów

  Zalety i cele wymiany gruntów

  Przede wszystkim wymiana gruntów dzięki poprawie struktury obszaru sprzyja rozwojowi rolnictwa, tworząc do niego lepsze warunki. W dodatku pozwala usunąć błędnie ustalone granice nieruchomości, czy brak dostępu tych budowli do dróg o charakterze publicznym. Ponadto jej celem jest zmniejszenie liczby małych działek i zwiększenie ich wielkości, redukcja ich odległości od siedliska, a co za tym idzie- ograniczenie kosztów produkcji.

  Poznaj więcej szczegółów na https://wibra.pl/geotechnika/!