Przewierty sterowane

  Oszczędność czasu, bezwykopowa metoda, zminimalizowanie kosztów to wszystko możliwe jest dzięki nowoczesnej metodzie wykopów, jaką są przewierty sterowane. Dzięki swoim zastosowaniom i szybkości, zaczynają być coraz częściej wykorzystywane podczas wszelkiego rodzaju remontów. 

  Przewierty sterowane

  Technologia na plus

  • Metoda bezwykopowa pozwala wykonać pracę szybciej i taniej. 
  • Odwierty wykonuje się według przygotowanego wcześniej dokładnego planu, za pomocą lokalizatora, a następnie powiększa się otwory po ścieżce, którą ustawia odwiert pilotujący. 
  • Każda długość rur może być zainstalowana bez otworów pośrednich. 
  • Możliwość ustawienia odpowiedniego kąta instalacji rur pozwala ominąć wszelkie przeszkody znajdujące się na terenie budowy (budynki, drzewa, rzeki) oraz w gruncie (istniejące już sieci).
  • Przewierty sterowane nie zakłócają ruchu drogowego, rzecznego czy też kolejowego, a także nie wpływają na niszczenie krajobrazu.

  Rodzaje przewierty sterowane

  Wyróżniamy trzy rodzaje bezwykopowej metody pracy:

  1. Poziome przewierty sterowane, które umożliwiają montowanie rur ochronnych, a także kanałów przewodowych. W dodatku jest to możliwe przy zachowaniu najwyższej precyzji wykonania.
  2. W technologii HDD (Horizontal Directional Drilling) – zapewnia wysoką precyzję oraz stosunkowo niską cenę. Dzięki nim możliwe jest wykonanie przewiertu na duże odległości bez przygotowania komór.
  3. Horyzontalne przewierty sterowane wykonywane w poziomie pozwalają na idealne pokrycie się wykonanego przewiertu z projektem.

  Zobacz więcej na: https://www.telbest.pl/przewierty-sterowane.html