Co najpierw przy budowie tuczarni?

  Planując projekt tuczarni warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach, takich jak na przykład pozwolenie budowlane. Z racji, że proces budowy chlewni jest złożony przystępując do jego planowania należy określić czy DJP, czyli w rozwinięciu duże jednostki przeliczeniowe. To one przesądzą o tym, czy projekt tuczarni oddziałuje na środowisko czy też nie. Może przynależeć do dwóch kategorii – grupa I, która zawsze oddziałuje na środowisko i grupa II, która może potencjalnie na nie wpływać.

  Projekt tuczarni

  Analiza środowiska

  Osoba realizująca projekt tuczarni powinna sprowadzić raport oddziaływania, bez którego niemożliwe jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W momencie, gdy zainicjowane zostanie postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych pojawia się organ, który dokonuje tak zwanych konsultacji społecznych. Wszystkie wymienione kwestie są ważne realizując projekt tuczarni, ponieważ ich zlekceważenie może doprowadzić do zaprzestania jego realizacji. 

  Inne bariery

  Projekt tuczarni to długotrwały proces, na drodze którego mogą pojawić się przeszkody. Zalicza się do nich na przykład brak możliwości wdrożenia polityki wspierającej rozwój sektora trzody w zakresie administracyjnym. Dodatkowo, realizując projekt tuczarni warto pamiętać, że jest to długi proces inwestycyjny, a sama tuczarnia może zostać skazana na różnego rodzaju protesty ze względu na niską świadomość społeczną. Warto jednak pamiętać, że bariery jesteśmy w stanie pokonać, a tuczarnia zostanie z nami na dłużej i będzie stale przynosić zyski.

  Zobacz więcej na https://budexsc.pl/budowa-chlewni/