Odwodnienie drogi

  Zadbanie o zamontowanie systemu odwodnienie drogi jest bardzo ważne podczas jej budowy, gdyż pozwoli to zmniejszyć ryzyko wypadku. Nad projektem powinni razem pracować ze sobą fachowcy z dziedziny budowy dróg i kanalizacyjnej. Odwodnienie drogi znacznie poprawia przyczepność opon do podłoża oraz zapobiega wystąpieniu zjawiska aquaplaningu. Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, a jego dobre zaplanowanie pomoże zapobiec kosztownym remontom w przyszłości. Dlatego powinni zajmować się tym ludzie, którzy bardzo dobrze znają się na swojej pracy.

  O co całe halo? – walory odwodnienie drogi

  Do najważniejszych zadań odwodnienie drogi należy zebranie wody opadowej z pobocza, pasa drogowego i powierzchni znajdujących się wokół oraz wsiąkających w nawierzchnię. Ponadto ten system odpowiada za m.in.: uregulowanie zwierciadła wód gruntowych do wymaganego poziomu, odprowadzenie wód do środowiska w oparciu o wymogi ochrony wód i prawa wodnego, drenaż skarp czy stosowanie drenażu ochronnego w terenach osuwiskowych. Jak widać, odwodnienie drogi to kluczowy proces.

  odwodnienie drogi

  Co najlepsze? – rodzaje odwodnienie drogi

  Istnieje kilka rodzajów odwodnienie drogi, a zastosowanie jednego nie wyklucza z zamontowania innego. Systemy dobrze razem ze sobą współgrają i nie zaburzają pracy sobie nawzajem. Można wyróżnić odwodnienie drogi: powierzchniowe (mowa tutaj o rowach przydrożnych, muldach podłużnych, przepustach i zbiornikach retencyjnych), wgłębne/filtracyjne (chodzi o rowy chłonne, sączki, dreny, studnie chłonne, zbiorniki), a także podziemne (powierzchnie ulic i chodników).

  Liczne systemy umożliwiające odwodnienie drogi znajdziesz na stronie: https://sytec.pl/