Jakie przeznaczenie mają przewierty horyzontalne?

  restrukturyzacja przedsiębiorstwa katowice

  Przewierty horyzontalne kierunkowe to nowoczesna technologia, która polega na wykonywaniu przewiertów w linii poziomej, za pomocą sterowania. Ponadto, takie przewierty horyzontalne są odmianą otworów kierunkowych.

  Przewierty horyzontalne – przeznaczenie

  Przewierty horyzontalne kierunkowe są wykonywane na terenach silnie zurbanizowanych oraz na terenach o gęstej sieci wodociągów. Ponadto, ta metoda jest wykorzystywana podczas pokonywania gór, wzniesień i terenów przeznaczonych do instalacji, które nie mogą zostać naruszone ze względu na walory przyrodnicze. Co więcej, przewierty horyzontalne są wykonywane, gdy zachodzi potrzeba pokonania przeszkód, takich jak tor tramwajowy, czy ruchliwa droga.

  Przewierty horyzontalne

  Jak wykonuje się przewierty horyzontalne kierunkowe?

  Przewierty horyzontalne należy rozpocząć od wykonania projektu i wyznaczenia położenia punktu przewiertu. Następnie dokonuje się doboru odpowiedniej technologii wiercenia oraz przygotowania terenu pod pracę. Końcowym etapem jest przywrócenie terenu zakończonych prac wiertniczych do stanu pierwotnego.

  Dobór odpowiedniej trajektorii

  Decydując się na przewierty horyzontalne kierunkowe należy mieć na uwadze odpowiedni wybór trajektorii. W tym celu ważna jest średnica, długość i przeznaczenie danego rurociągu. Ponadto, trzeba wziąć pod uwagę typ wgłębnego systemu pomiarowego oraz minimalną grubość skał nadkładu. W dodatku, należy pamiętać o wymaganych wartości kątów wejścia, możliwościach urządzenia oraz o warunkach, które panują na danym terenie, w którym będą wykonywane przewierty horyzontalne.

  Zobacz więcej na: https://www.telbest.pl/przewierty-sterowane.html