fundacje obywatelskie

  Wiele osób nie zna pojęcia fundacja prolife. Inni znają je z zajęć szkolnych Wiedzy o Społeczeństwie. Często jednak wiedza ta nie jest na tyle wystarczająca, aby odpowiednio zdefiniować to pojęcie. W niniejszym artykule wyjaśnimy Wam, czym jest fundacja prolife oraz na czym polega jej działanie.

  Fundacja prolife jako organizacja pozarządowa

  Nie wszyscy wiedzą, że fundacja prolife jest organizacją pozarządową. Co to oznacza? Nie wchodzi ona w skład jednostek administracji publicznej, a jej działalność nie ma na celu osiągnięcia zysku. Co więcej, w trakcie zakładania tego typu organizacji, fundator musi wpłacić daną sumę, aby umożliwić jej działanie. Fundacja prolife nie ma żadnych powiązań z władzą, a zasady jej funkcjonowania są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego.

  Inne organizacje pozarządowe w Polsce

  Fundacja prolife nie jest jedyną formą organizacji pozarządowej, jakie funkcjonują na terenie Polski. Zaliczają się do tego również stowarzyszenia (także stowarzyszenia rejestrowe), stowarzyszenia zwykłe oraz związki stowarzyszeń.

  Fundacja prolife
  Fundacja prolife

  Do związków stowarzyszeń zalicza się fundacje — nie tylko fundacja prolife. W ich skład wchodzą związki sportowe, uczniowskie oraz organizacje, których zasady są określone na odrębnych przepisach, takie jak koła łowieckie, komitety społeczne oraz takie, których działania nie są ukierunkowane na zysk.

  Jak dołączyć do fundacji?

  Dołączenie do fundacja prolife nie jest trudne. Przede wszystkim trzeba wykazać chęci uczestnictwa oraz udowodnić, że to właśnie ta osoba nadaje się do wspomagania organizacji.

  Dowiedz się więcej na https://www.zycierodzina.pl