Czterochloroetylen

  jest substancją powszechnie stosowaną podczas suchego prania chemicznego, ponieważ ma właściwości wywabiające plamy. Co więcej, czterochloroetylen może być stosowany jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, żywic i wosku. Niestety jest to substancja szkodliwa dla środowiska i niebezpieczna. Ma działanie szkodliwe dla organizmów żyjących w wodzie, dla środowiska wodnego i prawdopodobnie też działanie rakotwórcze- są na to ograniczone dowody.

  Charakterystyka

   

  Czterochloroetylen jest to organiczny związek chemiczny, będący pochodną etanu. Przybiera on formę bezbarwnej cieczy, o słodkim zapachu. Co ciekawe, okres połowicznego rozkładu substancji, jaką jest czterochloroetylen, w atmosferze, wynosi około 50 dni, przy czym owa biodegradacja będzie trwała wolniej w warunkach anaerobowych, rozłoży się zaś szybciej w glebie lub w wodzie. Ów organiczny związek chemiczny rozpuszcza się też w dużej części organicznych rozpuszczalników.

  Właściwości fizyczne i chemiczne

  Czterochloroetylen krzepnie w temperaturze minus 22 stopni Celsjusza, zaś wrze w temperaturze 121 stopni Celsjusza, co jest dość szerokim zakresem, w porównaniu na przykład z wodą. Właściwości żrące i rozpuszczające substancji, jaką jest czterochloroetylen znajdują zastosowanie w branżach takich jak chemia gospodarcza, produkcja farb lakierów, klejów, smarów i olejów. Dzięki swoim właściwościom przenoszenia ciepła oraz płynnego stanu skupienia często stosuje się go do oczyszczania powierzchni.

  Spodobał Ci się nasz artykuł? Wejdź na https://crmc.pl/produkty/akcesoria/ i dowiedz się więcej!