Według definicji budowa dróg to wykonywanie połączenie drogowego pomiędzy określonymi miejscami albo miejscowościami, a również jego odbudowa i rozbudowa. Wiele osób słysząc ten termin, nie zdaje sobie sprawy, jak skomplikowany i długi to proces.

  Wygranie przetargu

  Pierwszym krokiem na drodze do budowa dróg jest wygranie przetargu. Inwestorami w Polsce mogą być samorządy lub Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, która realizuje inwestycje przez rząd. Gdy już ktoś z nich zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym, kolejnym krokiem jest zdobycie licznych pozwoleń oraz wykonanie odpowiedniej dokumentacji.

  Budowanie drogi

  Dopełnianie formalności

  Proces tworzenia inwestycji drogowej zaczyna się od prac przygotowawczych, w których analizie poddawane jest to gdzie i dlaczego ma powstać nowa droga. Kolejnym krokiem budowa dróg jest opracowanie Studium Korytarzowego. Jest to dokument, w którym zawarte są wszystkie zamierzenia inwestycyjne. Następnie należy wskazać konkretny wariant przebiegu jezdni. Do tego służy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. W dokumencie tym szczegółowo należy określić m.in.: obiekty drogowe, obiekty inżynierskie i infrastruktury technicznej, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu itd. Konieczne do budowa dróg jest także zdobycie decyzji środowiskowej, która wydawana jest podczas postępowania administracyjnego. Po uzyskaniu decyzji można przejść do ogłoszenia przetargu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy budowa dróg. Cały cykl od pomysłu do zakończenia trwa co najmniej 8 lat i 4 miesiące.

  Dowiedz się więcej na https://wibra.pl/budownictwo-infrastrukturalne/!