Rozpuszczalnik ogólnie oznacza ciecz zdolną do rozpuszczenia ciała stałego i stworzenia z nim roztworu lub zdolną do zmieszania się z inną cieczą lub gazem. Najbardziej popularnym rozpuszczalnikiem jest woda. Natomiast specjalnie stworzone rozcieńczalniki to związki chemiczne charakteryzujące się małą lepkością oraz niską temperaturą wrzenia. Pierwsza własność pozwala im z łatwością penetrować substancję rozpuszczaną, a dzięki drugiej możemy w razie potrzeby łatwo je odparować. Rozpuszczalnik techniczny 5l oraz rozpuszczalniki nitro są najbardziej znanymi rozcieńczalnikami.rozpuszczalnik środek chemiczny

    Rodzaje rozpuszczalników

    Główny podział rozcieńczalników ze względu na polarność: polarne oraz niepolarne. Polarność to zdolność rozpuszczalnika do rozpuszczania substancji. Cząsteczki polarne rozbijają molekuły substancji rozpuszczanej. Przykładem takiej substancji jest rozpuszczalnik techniczny 5l. Z kolei rozpuszczalniki niepolarne przyciągają jedne cząsteczki niepolarne. Te substancje mieszają się tylko ze sobą. Kiedy zmieszamy substancje niepolarną z polarną tworzą one emulsje.

    Rozpuszczalnik techniczny 5l

    Rozpuszczalnik techniczny 5l to przykładowo aceton. Ten keton posiada bardzo charakterystyczny ostry zapach. Jest to rozpuszczalnik techniczny 5l polarny, więc świetnie miesza się z wodą i etanolem. Bardzo dobrze odtłuszcza i przygotowuje powierzchnie przed malowaniem lub lakierowaniem. Można nim również rozcieńczać farby.

    Sprawdź więcej na: http://www.skplus.pl/acetony/!