Rozbiórki budynków Kraków

  Niekiedy zdarza się tak, że na danym terenie brakuje miejsca, aby wykupić ziemię pod budowę nowego domu. Ludzie decydują się na zakup danego terenu z powstałym dawniej budynkiem z myślą o przeprowadzeniu rozbiórki. Nie ulega wątpliwości, że rozbiórki budynków Kraków nie należą do jednych z najłatwiejszych czynności do wykonania, dlatego warto jest powierzyć to zadanie fachowcom. Obecnie na rynku jest wiele firm, które przeprowadzają rozbiórki różnych budynków wraz z wywozem powstałego gruzu.

  Rozbiórki budynków Kraków – kiedy pozwolenie, a kiedy zgłoszenie?

  Nikogo nie dziwi, że zarówno budowa domu, jak i jego rozbiórka musi zostać przeprowadzona zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Rozbiórki budynków Kraków nie wymagają konieczności uzyskania pozwolenia, gdy nie zostały wpisane do rejestru zabytków, ani nie są objęte ochroną konserwatorską. Ważne jest również, żeby nie przekraczały 8 metrów wysokości i nie mniejszej niż połowa wysokości odległości od granicy działki. Nie jest także obowiązkowe pozwolenie, jeśli budowa dawnego budynku też go nie wymagała.

  Rozbiórki budynków Kraków

  Zgłoszenie rozbiórki budynków Kraków

  Powyższe zgłoszenie trzeba dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, ponieważ organy administracyjne mają 21 dni na podjęcie decyzji, Istotny jest fakt, że proces przeprowadzenia rozbiórki musi nastąpić w przeciągu trzech lat od wyznaczonego terminu we wniosku. Zgłoszenie rozbiórki budynków Kraków należy też dokonać w sytuacji, kiedy budynek jest w stanie zagrażającym jego zawaleniu.

  Więcej informacji znajdziesz na https://guredo.pl/.