Roboty ziemne są jednym z najważniejszych etapów budowy. Bez nich trudno mówić o dobrym podłożu pod inne działania, a ich jakość ma wpływ na wszystko inne.

  Roboty ziemne – co to jest?

  Roboty ziemne mają na celu urabianie gruntu, np.: wydobywanie gruntu naturalnego czy usuwanie ziemi z obszaru budowy. Wszystko musi dziać się zgodnie z przepisami, a ponadto muszą być wypełnione konkretne zamierzenia dotyczące projektu. Czynności, które można zaliczyć do roboty ziemne, są zależne od faktu, czemu będą służyły. Inaczej będą wyglądały w przypadku przygotowania gruntu pod budynek czy budowy drogi. Najczęściej roboty ziemne składają się z trzech etapów, którymi są: oddzielenie warstwy gruntu od calizny i jego wydobycia, przeniesienie materiału na zwał lub specjalistyczne maszyny transportowe; urabianie gruntu, czyli inaczej mówiąc jego ukształtowanie.roboty w ziemii

  Roboty ziemne – jakie są ich rodzaje?

  Główny podział roboty ziemne jest na: przygotowawcze i porządkowe, podstawowe i wykończeniowe. Choć można się spotkać również z rozróżnieniem na: wykopy i nasypy. To już bardziej zaawansowana klasyfikacja, ponieważ te działania wymagają posiadania doświadczenia, wśród nich również można dokonać podziałów. Mogą roboty ziemne przybrać charakter albo tymczasowy, czyli są niezbędne i zajmują się nimi odpowiednie firmy, albo stałe, czyli stanowią z krajobrazem i otoczeniem jedność.

  Roboty ziemne mogą odbywać się wraz z wykorzystaniem maszyn, ale również jest to praca ludzka czy wynik użycia materiałów wybuchowych.

  Po więcej serdecznie zapraszamy na: https://wibra.pl/roboty-ziemne/!