Revit projektowanie

  pale prefabrykowane

  Na rynku pojawiła się nowa alternatywa projektowania technologicznego, która opiera się na cyfryzacji w zarządzaniu procesami prowadzenia projektu budowlanego. Jest to jedna z mniej znanych metodyk na rynku, gdyż dopiero niedawno została wprowadzona. Technologia BIM umożliwia zarządzanie realizacją inwestycji projektu budowlanego na każdym etapie jej planowania — od początku planowania projektu, aż po realizację inwestycji, w oparciu o Revit projektowanie na bibliotekach Revit.

  Korzyści projektowania z Revit

  Technologia Revit projektowanie znacznie przyspiesza proces tworzenia projektu, gdyż biblioteki Revit umożliwiają przechowywanie elementów modeli potrzebnych do stworzenia cyfrowego modelu. Ponadto modelowanie na bazie bibliotek pozwala odpowiednio wcześniej wykryć błędy, które zaburzyłyby proces realizacji projektu budowlanego oraz znacznie ułatwia kontrolę nad opracowywanym modelem. Dzięki cyfryzacji zaplecza projektowego przyśpieszona jest również kwestia przekazywania informacji pomiędzy interesariuszami projektu, ale też umożliwia przeanalizowanie potrzebnego miejsca na dane urządzenie czy instalacje.

  revit projektowanie

  Ułatwienie dla projektantów

  Z korzyści Revit projektowanie mogą korzystać także producenci, którzy poprzez biblioteki BIM mogą promować własne produkty. Opracowywane wcześniej przez projektantów modele 3D mogą zostać wykorzystane w innych modelach projektowych. Dzięki powyższemu zarządzeniu okazuje się, że biblioteki Revit stają się świetną alternatywą na marketing mający za zadanie promować modele 3D pośród innych interesariuszy i inwestorów. 

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi samej technologii BIM oraz wykorzystania bibliotek Revit w procesach projektowania architektury. Wszelkie szczegóły poznają Państwo na stronie: https://bimup.tech/bim-dla-producentow-w-revit/!