rolnictwo ekologiczne nawozy

Nawozy w rolnictwie ekologicznym

Do czego służą nawozy w rolnictwie?

Nawozy w rolnictwie ekologicznym z definicji są to środki używane w uprawie różnych roślin. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie wysokości i jakości plonowania dzięki dodatkowi do gleby niezbędnych minerałów w formie nawozów. Nawozy w rolnictwie ekologicznym są niezbędne do polepszenia jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych. Dzielą się na dwa typy — mineralne i organiczne. Niektóre służą nawet do zwiększania poziomu żywności oczka wodnego. W zależności od składu zawarte w nich mikro i makro składniki mogą być bezpośrednio w formie przyswajalnej przez rośliny lub też dopiero po procesach zachodzących w glebie. Nawozy w rolnictwie ekologicznym działają przez okres kilku miesięcy. W wyniku przemian glebowych zdarza się, że substancje przechodzą w formę trudniej przyswajalną lub całkowicie nieprzyswajalną dla rośliny.

nawozy w rolnictwie ekologicznym
Jakie nawozy można stosować w rolnictwie ekologicznym?

Główną zasadą rolnictwa ekologicznego jest obieg pierwiastków w gospodarstwie, a żyzność i produkcyjność gleby utrzymywane są przez odpowiedni płodozmian z dodatkiem azotu do gleby. Nawozy w rolnictwie ekologicznym czerpią ze składników pokarmowych poprzez produkcję naturalną i organiczną, czyli głównie takie, które powstają w gospodarstwie, jest to m.in. obornik, gnojówka oraz kompost. Kiedy nawozy w rolnictwie ekologicznym nie zapewniają dostatecznej żyzności gleby, można użyć nawozu sztucznego lub specjalnego środka również naturalnego, poprawiającego kondycję gleb.

Sprawdź więcej na https://natureum.pl/