Na czym polega toczenie cnc?

  Jedną z najbardziej popularnych metodach obróbki skrawaniem jest toczenie cnc. Technika stosowana jest głównie dla przedmiotów w kształcie koła. Warto bliżej przyjrzeć się na czym ta praca polega i jakie ma zalety. 

  Czym charakteryzuje się toczenie cnc?

  Toczenie cnc jest jedną z dwóch podstawowych technologii obróbki skrawaniem. Polega na oddzieleniu warstwy materiału z przedmiotu obrabianego za pomocą noża tokarskiego. To popularny proces obróbki w przemyśle motoryzacyjnym, medycznym, gdzie ważna jest dokładność i powtarzalność wykonania. Ponadto, toczenie cnc to połączenie ruchu obrotowego przedmiotu obrabianego z  ruchem liniowym narzędzia. Ruch narzędzia relizowany jest za pomocą trzech metod:

  • wzdłuż osi toczonego przedmiotu,
  • prostopadle do osi obrotu,
  • w obu kierunkach jednocześnie. 
  Na czym polega toczenie cnc?

  Toczenie cnc – zalety

  Toczenie cnc ma wiele zalet. Po pierwsze, zapewnia elastyczność oraz zdecydowanie skraca łańcuch całego procesu produkcyjnego. Kolejno, dzięki sterowaniu maszyną, zwiększa się produktywność stanowiska, precyzja oraz zminimalizowane zostają błędy. Ponadto, dzięki regulacji parametrów podczas skrawania można wydłużyć żywotność narzędzia. Co ciekawe, toczenie cnc umożliwia przetwarzanie okrągłych części. Przy użyciu wielu narzędzi możliwe jest wykonanie różnych operacji na tej samej tokarce.

  Narzędzia tokarskie

  Narzędzia przy toczeniu są jednoostrzowe. Wyróżnia się przykładowo zdzieraki, przecinaki, wytaczaki. Ponadto, stosuje się noże składane, które posiadają wymienną, jak i wieloostrzową płytkę.  https://www.tsw.biz.pl/obrobka-skrawaniem-toczenia-i-frezowania-oraz-cnc-metali/