Jakie są obowiązki i odpowiedzialność inwestora w procesie budowlanym?

  Jakie są obowiązki i odpowiedzialność inwestora w procesie budowlanym?

  Inwestor jako główny uczestnik procesu budowlanego

  Inwestor jest głównym uczestnikiem procesu budowlanego. Jego obowiązkiem jest zapewnienie, aby wszystkie prace budowlane były wykonane zgodnie z planem i harmonogramem. Inwestor musi również monitorować postępy prac i upewnić się, że wszystkie materiały i narzędzia są dostarczane na czas.

  Inwestor ma również obowiązek zapewnienia, że wszystkie prace budowlane są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Musi również upewnić się, że wszelkie niezbędne pozwolenia są uzyskane na czas.

  Odpowiedzialność inwestora za koszty

  Inwestor ponosi odpowiedzialność za całościowe koszty projektu. Musi on również upewnić się, że wszystkie koszty są dokładnie rozliczone i że nikt nie jest narażony na straty finansowe. Inwestor powinien również monitorować postępy prac i upewnić się, że wszystkie materiały i narzędzia są dostarczone na czas.

  Inwestor musi również upewnić się, że wszelkie należności są terminowo opłacane. W tym celu powinien on regularnie sprawdzać postępy prac oraz stan finansowy firmy budowlanej.

  Odpowiedzialność inwestora za bezpieczeństwo

  Inwestor ma także obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania procesu budowlanego. Musi on upewnić się, że wszelkie procedury bezpieczeństwa są stosowane i ściśle przestrzegane. Inwestor powinien również monitorować postępy prac oraz stan bezpieczeństwa na placu budowy.

  Inwestor musi także upewnić się, że wszelkie niezbędne pozwolenia dotyczące bezpieczeństwa są uzyskane na czas. Ponadto powinien on regularnie sprawdzać stan techniczny maszyn i urządzeń używanych podczas trwania procesu budowlanego.