Instalacje fotowoltaiczne Nowy Sącz

    Jaki rodzaj instalacje fotowoltaiczne Nowy Sącz wybrać?

    Wyróżniamy dwa rodzaje instalacje fotowoltaiczne Nowy Sącz. Są to: off-grid oraz on-frid, czym różnią się te dwie instalacje? Instalacja typu off-grid polega na tym, że najpierw energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne w gospodarstwie domowym, a nadwyżka wytworzonej energii jest gromadzona w akumulatorach. Taki rodzaj instalacje fotowoltaiczne Nowy Sącz stosuje się w przypadku, gdy dostęp do sieci jest ograniczony lub utrudniony, a chcemy zasilać dom energią elektryczną. Niestety instalacja typu off-grid jest zdecydowanie droższa z uwagi na potrzebę zakupu i montażu akumulatorów. Natomiast drugim typem instalacje fotowoltaiczne Nowy Sącz są te typu on-grid, który w pierwszej kolejności wykorzystuje wytworzoną energię do zasilenia gospodarstwa domowego, a nadwyżka tej energii przekazywana jest do sieci elektrycznej.

    Instalacje fotowoltaiczne Nowy Sącz

    Instalacje fotowoltaiczne Nowy Sącz — prognozy

    Rynek fotowoltaiki w Polsce rośnie z roku na rok, a jest to spowodowane przede wszystkim Unią Europejską i jej wymogami. Jak donosi raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019”, z Instytutu Energii Odnawialnej w 2019 roku moc zainstalowanych instalacje fotowoltaiczne Nowy Sącz wynosił ponad 700 MW, czyli jest to wzrost o 200 MW w porównaniu do roku wcześniejszego. Projekt Polityki Energetycznej stworzony przez Ministerstwo Energii w Polsce przewiduje, że do 2040 roku fotowoltaika będzie stanowić 25% całej mocy zainstalowanej. Zobacz więcej na: https://www.telbest.pl/fotowoltaika.html