Budowa farmy fotowoltaicznej

  Farmy fotowoltaiczne to ogromne przestrzenie z zamontowanymi panelami, które służą do wytwarzania energii poprzez zmianę energii słonecznej na prąd elektryczny gotowy do użytku. Najczęściej takie farmy powstają przy zakładach pracy, aby zredukować koszty, ale także energia powstała z nich zostaje często przesyłana do sieci, aby inni odbiorcy mogli z niej korzystać.

  Jak przygotować budowa farmy fotowoltaicznej?

  Priorytetem jest wybór odpowiedniej lokalizacji, jest to bardzo ważne, gdyż nie każda działka nadaje się do budowa farmy fotowoltaicznej, dlatego należy zadbać o to, aby inwestycja była rentowna. W momencie, gdy lokalizacja zostanie zatwierdzona należy zadbać o dobre zagospodarowanie terenu oraz dobór odpowiednich urządzeń, które będą tam wykorzystywane. W momencie, gdy posiadamy odpowiednią działkę oraz urządzenia, należy zadbać o wszystkie potrzebne pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy inwestycji tego typu. Ostatnim etapem przed przystąpieniem do budowa farmy fotowoltaicznej jest wygranie aukcji OZE, po czym inwestor ma 24 miesiące na realizację projektu.

  Budowa farmy fotowoltaicznej

  Zyski oraz straty z budowa farmy fotowoltaicznej

  Do kosztów związanych z budową poza zakupem działki oraz paneli, należy doliczyć opłaty dla inwestorów oraz firmy zajmującej się instalacją. Koszt budowa farmy fotowoltaicznej oscyluje w okolicach 2,5 mln zł.  Przez pierwsze 15 lat ceny sprzedaży energii powstałej na takiej farmie są ustalone w umowie, po upływie tego czasu inwestor ma prawo ustalić ceny na poziomie hurtowym. Panele zazwyczaj są w stanie pracować nieprzerwanie przez ok. 30 lat, więc połowę czasu właściciel farmy może sprzedawać wyprodukowaną energię po cenach innych niż te zawarte w umowie. Inwestycja, jaką jest budowa farmy fotowoltaicznej na pewno jest inwestycją z odległym horyzontem jeżeli chodzi o czerpanie zysków, jednak w momencie uzyskania rentowności, jest to bardzo dobry sposób na uzyskanie dochodu pasywnego.

  Dowiedz się więcej na: https://www.telbest.pl/fotowoltaika.html