Drogi są podstawowym elementem krajowej infrastruktury. Ważne jest nie tylko to dokąd prowadzą, ale również to jak wyglądają. Prawidłowo wykonane drogi zapewniają komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo jazdy. Dlatego tak ważne jest, aby budowa dróg została przeprowadzona profesjonalnie.

  Zbudowanie drogi

  Proces budowy dróg

  Pierwszym etapem jest jej zaprojektowanie. Ważne jest dokładne wyznaczenie jej przebiegu, ponieważ budowa dróg prowadzona jest ściśle według pierwotnego planu.

  Drugim krokiem jest usunięcie wierzchniej warstwy ziemi za pomocą ciężkiego sprzętu. Skoro w miejscu starej drogi ma powstać nowa, wszystkie warstwy starej konstrukcji muszą zostać zlikwidowane.

  Następny etap obejmuje wyrównanie terenu. Po usunięciu starej warstwy drogi, teren pod nową budowa dróg musi zostać dokładnie wyrównany. Dodatkowo w tym kroku usuwane są pozostałości starego asfaltu, których nie udało się zlikwidować wcześniej.

  Czwarty krok to stabilizacja gruntu. Polega ona na dokładnym wymieszaniu ziemi z substancjami stabilizującymi, takimi jak cement, wapno czy popioły. Dzięki nim naturalny grunt zmienia swoją strukturę i nabiera odpowiednich właściwości nośnych. Po wymieszaniu gruntu z wymienionym minerałami dokonuje się jego zagęszczenia za pomocą walców i równiarek. Ustabilizowany grunt jest pielęgnowany przez kilka dni przy pomocy wody, a następnie przechodzi kontrolę jakości.

  Piąty etap dotyczy już budowa dróg. Ustabilizowany grunt jest gotowy, aby położyć na nim kolejne warstwy drogi, w tym również zewnętrzną warstwę ścieralną.

  Dowiedz się więcej na https://wibra.pl/budownictwo-infrastrukturalne/!