Badania wizualne w budownictwie

  Badania wizualne w budownictwie, to jedna z najtańszych i najbardziej popularnych metod badawczych pozwalających na wykrycie złego stanu wykonania obiektu, niedoskonałości związanych ze sferą nieciągłości a także uszkodzeń materiału pod wpływem innych czynników.
  badanie wizualne
  Do badań tego rodzaju używa się wiązek światła, które rozpoznawane przez ludzkie oko pozwalają dostrzec występującą w badanym przedmiocie wadę. Aby jednak było to możliwe, trzeba dysponować odpowiednią aparaturą do użycia wewnątrz przedmiotu oraz określonym przygotowaniem materiału badawczego i środowiska wokoło. Proces badawczy wymaga bowiem optymalnie dobranego oświetlenia na zewnątrz. Bardzo istotna dla stwierdzenia jakości sprawdzanego materiału jest wiedza na temat specyfikacji obiektu oraz norm jakie musi on spełniać, by nie stanowił zagrożenia podczas użytkowania. W zależności od stopnia założonych obciążeń, dla każdego wyrobu stosuje się indywidualne normy i podejście. Nie może być bowiem tak, że niewykryte wady produkcji w postaci pęknięć czy podtopień materiału doprowadzą do niebezpiecznych zniszczeń na skutek eksploatacji wyrobu.

  Gdzie stosujemy badania wizualne?

  Warto nadmienić, że badanie wizualne, to metoda stosowana w różnych dziedzinach przemysłu. Szczególne zastosowanie ma we wspomnianym budownictwie ale również w branżach powiązanych wykorzystaniem podobnych materiałów ciężkich jak: zakłady motoryzacyjne, huty i stocznie. Prócz tego, z dobrodziejstw metody wizualnej jako źródła wiedzy o sposobie wykonane produktu, korzystają gałęzie przemysłu tekstylnego. A także zakłady ceramiczne, które w ten sposób określają jakość materiału. Dokładne sprawdzenie produktu przed jego wypuszczeniem na rynek jest bowiem gwarantem bezproblemowej sprzedaży a w przypadku przemysłu ciężkiego, podstawową kwestią dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektu.

  http://www.laboratorium-ndt.pl/page/badania-wizualne-vt-/