programy kapitałowe

Ochrona na przyszłość

Wiele wskazuje na to, że Polacy wciąż nie są przyzwyczajeni do systematycznego oszczędzania na przyszłość. Prognozowane średnie wysokości wypłacanych emerytur dają wiele do życzenia. Jak wynika z orzeczeń ZUS-u, przeciętna emerytura za 30 lat nie będzie wyższa niż 30 procent wynagrodzenia. Jest to w wielu przypadkach zbyt niska wartość, aby zapewnić sobie na starość godne życie. Obecnie prawie 5,6 osób musi zadowolić się kwotami niższymi niż ustawowe minimum. Istnieje rozwiązanie, które zabezpieczy przyszłość osób pracujących, a mianowicie pracownicze programy kapitałowe. W jaki sposób działają i czy każdy ma obowiązek je wprowadzić?

O co chodzi w PPK?

Pracownicze programy kapitałowe to szansa dla pracowników na systematyczne oszczędzanie na swoją przyszłą, dodatkową emeryturę. Nie są oni zmuszeni do brania udziału w składkach, ponieważ jest to dobrowolne. Pracodawcy jednak są zobligowani przez prawo do dania im takiej możliwości poprzez wybranie towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego pracownicze programy kapitałowe. W przeszłości obowiązek taki miały jedynie duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób. Aktualnie posiadanie nawet jednej osoby w firmie zmusza do wybrania instytucji finansowej oferującej PPK. Wyjątkiem są jednoosobowe działalności gospodarcze, gdzie osobie prowadzącej firmę nie przysługują pracownicze programy kapitałowe. Co ważne, pieniądze na konto oszczędnościowe wpływają z trzech źródeł tj. Skarbu Państwa, wkładu własnego pracownika oraz pracodawcy.

programy kapitałowe

Programy kapitałowe — dlaczego warto wziąć w nich udział?

Pracownicze programy kapitałowe zapewniają o wiele większe bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu kariery zawodowej. Biorący w nich udział są zamożniejsi i mają szansę na zestarzenie się w lepszych warunkach i z większym spokojem o dobra materialne. Są nieocenione przy wystąpieniu nagłej choroby lub przykrym wypadku, wymagającym wysokiego wkładu pieniężnego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę: https://phinance.pl/programy-oszczednosciowe