Nauka w Polsce

W mediach coraz to nagminniej słychać rozważania profesjonalistów i polityków na kwestię potrzeby modernizacji polskiej edukacji. Chociaż polska młodzież porządnie wypada na tle swoich równolatków z innych krajów, jest równocześnie bardzo słabo przygotowana do podjęcia studiów wyższych i rozpoczęcia kariery profesjonalnej.

Unowocześnienie

Prawie że wszelkie gmachy szkolne w kraju rozporządzają nowoczesnym zapleczem IT. Wydawać by się zdołało, iż nasze szkolnictwo jest wobec tego wystarczająco nowoczesne. Nic mimo to po informatyzacji gmachów szkolnych, jeżeli projekty kształcenia większości z przedmiotów ciągle pozostają niezmiernie przestarzałe. To właśnie one powinny zostać unowocześniane i przystosowane do zapotrzebowania rynku pracy. We współczesnej budzie wykształcenie bowiem nadal opiera się na kumulowaniu informacji encyklopedycznej. Rynek pracy natomiast chce szczególnie pracowników umiejących szukać i oceniać zdobyte informacje. Dzisiejsze świadectwa szkolne nie ukazują zdolności analitycznego i treściwego mniemania, a właściwie umiejętność zapamiętywania zdobytej informacji.
krzesła szkolne

Krzesła szkolne

Razem z unowocześnianiem programu nauczania pożądana jest reforma nauczania przyszłych pedagogów. Fachowcy od wielu lat głoszą, iż młodzi belfrzy są słabo przygotowywani psychicznie i przedmiotowo do realizowania lekcji. Większość z nich nie umie zasadniczych mechanizmów systematycznych pozwalających na efektywne powierzanie wiedzy młodym ludziom. Poza edukowaniem rzeczowym, nauczyciele chcą także pomocy w materiałach oświatowych. Właściwe krzesła szkolne nie jedynie pomogą im w realizowaniu lekcji, lecz przede wszystkim nakłonią ich do dalszego poprawiania własnej edukacji. Największą bowiem wadą współczesnych nauczycieli jest ugruntowywanie się wyłącznie na wiadomościach, które otrzymali w trakcie studiów. Niemniej jednak Błękitna planeta się bez ustanku polepsza. Wie o Powyższym młodzież, która każdego dnia korzysta z netu. Porządny belfer nie może wobec tego ostawać w tyle za własnymi uczniami. Nieustanne samokształcenie jest albowiem wymogiem współczesnej szkoły.

pomoce dydaktyczne dla nauczycieli