Na jakich procesach polegają testy penetracyjne?

Badania PT, czyli badania penetracyjne, używane są w zamyśle ujawniania nieciągłości towaru (nieciągłości spawalniczych), jakie wychodzą na nawierzchnię złącza spawnego. Realizuje się je zwykle po dokonaniu poprzedzającego testy wizualnego wiązadła spawnego. Metoda ta stosowana bywa zwykle w kierunku materiałów, jakie nie są nadto mocno porowate i również objawiają bierność na aktywność mediów badawczych. Zdołamy przyłączyć do nich głównie artykuły stalowe oraz rożnego typu ceramikę, odlewy czy też odkuwki.

Nim przystąpimy do dokonania testu penetracyjnego, należy uprzednio zdezynfekować oraz osuszyć testowaną nawierzchnię. Później występuje nanoszenie wchodzących w nieciągłości nawierzchniowe penetratów. W następnej kolejności, po pewnym czasie, występuje usunięcie nadmiaru penetratu i dodatkowo położenie wywoływacza. Jego rolą bywa pochłonięcie pozostającego w nieciągłościach penetratu, co prowadzi do wskazania wydrążonych w artykule braków.

Do niepodważalnych zalet badań penetracyjnych zaliczymy przykładowo relatywną prostotę przeprowadzania, umiejętność wykrywania niezwykle drobnych, malutkich usterek. Nie bez znaczenia pozostaje też to, że umożliwiają one skontrolowanie dużej powierzchni materiału przy stosunkowo niewielkich kosztach. Rezultaty badania pozyskiwane są nieomal od razu, bezpośrednio na badanej nawierzchni, co umożliwia namacalny obraz miejsca niepoprawności.

Badania penetracyjne mają też pewne zawężenia. Mogą na przykład dostrzegać wyłącznie wady, które bywają otwarte na pokrywę. Przygotowanie wstępne powierzchni przed badaniem może być czasochłonne, a łatwopalność a także trutliwość oparów stosowanych środków chemicznych może tworzyć ryzyko dla życia albo zdrowia finalizujących testów. Z tej przyczyny też winny być one realizowane tylko przez odpowiednio wyszkolonych profesjonalistów.