Kilka słów o leasingu

Leasing pochodzi od angielskiego słowa lease i oznacza pożyczyć. Leasing to porozumienie stosunków cywilnoprawnych. Leasing samochodów osobowych polega na wynajmowaniu ich osobie przewodzącej aktywność gospodarczą.
wypożyczenie auta
Z leasingu użytkuje większość przedsiębiorców. W naszym kraju leasing liczy na odpłatnym użytkowaniu samochodu przez leasingobiorcę. Leasing może obejmować dodatkowo leasing samochodów dostawczych oraz ciężarowych. Leasing samochodu osobowego możemy podzielić na leasing operacyjny, pieniężny, zwrotny i konsumencki. W wypadku leasingu operacyjnego, automobil jest częścią majątku leasingodawcy. W finansowym zaliczany jest do majątku leasingobiorcy. W leasingu zwrotnym firma nie dysponuje gotówką, a posiada środki trwałe i daruje je za gotówkę. Leasing konsumencki nazywany jest również osobistym. W naszym kraju ten gatunek występuje okazjonalnie i zwracany jest do jednostek, jakie nie prowadzą działalności gospodarczej. Leasing jesteśmy w stanie podzielić na prosty oraz niebezpośredni. W bezpośrednim wytwórca zawiera kontrakt wprost z klientem. W przypadku leasingu pośredniego wkład bierze przedsiębiorstwo leasingowe. leasing samochodów osobowych daje możliwość rozliczenia podatku VAT oraz obniżenie obciążeń fiskalnych. Nie postuluje od przedsiębiorcy inwestycji dużego kapitału. Zwykle leasingowi podlegają przedmioty konsumpcyjne, nieruchomości oraz przedmioty inwestycyjne. Umowa leasingu modyfikowana jest w przepisach Kodeksu cywilnego. Leasing samochodu jest korzystniejszy od debetu i powiązany jest z mniejszymi formalnościami. w czasie leasingu właścicielem samochodu jest jednostka leasingowa. Wiąże się to z pewnymi zniżeniami. Na przykład samochodu nie mogą korzystać osoby trzecie. Biznesmeni biorący leasing mogą dostać m. in. samochód zastępczy. Leasing przeznaczony jest dla małych i przeciętnych jednostek. Jedną z najogromniejszych wad leasingu jest zagrożenie utraty pieniędzy w trafie bankructwa firmy leasingowej. W leasingu opłaty wehikułów są o około dziesięć procent wyższe od przeciętnego zakupu. Biznesmen ma obowiązek spłacania rat w trafie utraty pojazdu.Źródło: go-leasing.pl