umowa kredytowa

Kancelaria frankowicze

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozważył perspektywę modyfikacji przez sądy krajowe umów kredytów zaciągniętych przez Polaków we frankach szwajcarskich. Stwierdzono, iż należy wyeliminować nieważne zapisy dotyczące przeliczenia zadłużenia z polskich złotych na franka szwajcarskiego, a jeśli zmieni to charakter umowy, można ją unieważnić. Kancelaria frankowicze pomaga w analizie nieuczciwych postanowień umownych i dochodzeniu swoich praw. 

Niedozwolone postanowienia umowne

Frankowicze, którzy walczą ze zbyt wysokim saldem zadłużenia wobec banków, zarzucają im, iż nie zostali powiadomieni o ryzyku walutowym, a co więcej, bank skorzystał na niesprzyjającym dla kredytobiorców nagłym wzroście kursu franka szwajcarskiego. W tej sytuacji konsumenci mogą dochodzić roszczeń poprzez złożenie reklamacji z tytułu istnienia w umowie kredytowej postanowień niedozwolonych i wejść na drogę sądową. Profesjonalnej pomocy w rozwiązaniu problemu udzieli kancelaria frankowicze.
Kancelaria frankowicze

Analiza umów kredytów frankowych 

Aby jak najlepiej pomóc kredytobiorcom w dochodzeniu swoich praw, kancelaria frankowicze analizuje umowy kredytów i sprawdza, czy interesy konsumenta zostały naruszone i są przesłanki ku unieważnieniu kredytu frankowego bądź wynegocjowania korzystniejszych warunków spłaty zobowiązania, a co za tym idzie — polubownego rozwiązania sporu. Po wyliczeniu wysokości salda zobowiązania, kancelaria frankowicze przygotowuje indywidualny pozew do sądu. 

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnego wsparcia doradców prawnych.

Po więcej informacji, zajrzyj na stronę: https://rgw.com.pl/kredyty-frankowe-infolinia/!