Jak udać się do Krajowej Izbie Odwoławczej?

Wszystkie jednostki budżetowe, przy wypożyczaniu firm zewnętrznych do określonych zadań, zobowiązane są do zarządzenia przetargu ściśle z regulacją o zamówieniach społecznych. dużo firm bierze w nich udział, gdyż rocznie jest takich przetargów niesłychanie wiele. Wszak szkoły bądź ulice stale potrzebują remontów. Co Jednakowoż w wypadku, jak dany przetarg, w którym braliśmy udział, został zorganizowany niepoprawnie?


Krajowa Izba Odwoławacza

Najlepszą w tej kwestii jest Krajowa Komisja Odwoławcza. Jest to urząd do jakiego można zanieść odwołanie w sprawie niepoprawności działań podlegających pod ustawę o zadysponowaniach publicznych.
odwołanie do KIO prawnik powinna złożyć w dobrym terminie od chwili ogłoszenia czy zakończenia publicznego przetargu. Czas ten zależy od tego czego dotyczy odwołanie.


Wskazane jest, aby w takim wypadku złożył odwołanie do KIO prawnik, jaki zadba o poprawność formalną wniosku i dopilnuje dobrych terminów. W ten sposób unikniemy sytuacji, gdy nasze unieważnienie zostaje zaprzestane z powodu nie realizowania wymogów formalnych. Kiedy nasze zaniechanie zostanie przyjęte, wówczas czeka nas jeszcze rozpatrzenie sytuacji przez izbę. W razie rozprawy nasza reprezentacja KIO prawnik także będzie przydatny.


Oczywiście wybierajmy kancelarię prawną specjalizującą się w postępowaniach z zakresu zleceń publicznych. Jest to gdyż dosyć charakterystyczny zakres prawa. Jeżeli bierzemy udział w przetargach publicznych powinno się także samemu się z nim zapoznać. Będziemy wówczas zadecydowanie wy wyższym stopniu świadomi tego które warunki są stawiane obu stronom tego typu postępowania. I w razie jakichkolwiek niedokładności będziemy posiadać wiedze dokąd oraz w którym trybie przypada nam prawo do dochodzenia swoich praw. Powinno się użytkować z pomocy prawnej, szczególnie kiedy mamy uzasadnione podstawy by mieć na myśli, że postąpiono niezgodnie z kodeksem prawa.

Źródło:http://blog.brevells.pl