wejherowo doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe wejherowo

Do obowiązków zawodowych doradztwo podatkowe wejherowo należy przygotowywanie opinii i dokumentacji w zakresie prawa podatkowego, przeglądy podatkowe, poświadczania dokumentów w postępowaniach podatkowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych, i inne. Wszystkie te usługi będziemy w stanie zrealizować w doradztwo podatkowe wejherowo.

Koszt wizyty

Wizyta w biurze, które zajmuje się doradztwo podatkowe wejherowo, nie jest tanią sprawą. Płaci się zazwyczaj za czas, jaki doradca poświęcił na naszą konsultację. Stawka godzinowa zazwyczaj wynosi około 400 do 450 złotych. Oczywiście pojawiają się pewne różnice w cenach, pamiętajmy jednak, że na doradztwo podatkowe wejherowo nie warto oszczędzać. Zanim zdecydujemy się na wybór doradcy, powinniśmy popytać znajomych, którzy już korzystali z takich usług, o opinię i poszukać informacji w internecie.

Kwalifikacje, jakie są potrzebne, aby zostać doradcą podatkowym

Aby móc pracować w zawodzie, jakim jest doradztwo podatkowe wejherowo, nie można być karanym. Wymagane jest też ukończenie studiów wyższych, najlepiej na kierunku podatki i doradztwo podatkowe i ukończenie półrocznej praktyki, która ma przygotować do wykonywanego zawodu. Co więcej, należy zdać egzamin, składający się z dwóch etapów- na pierwszym, pisemnym, do rozwiązania jest test i kazus, drugi zaś etap, to egzamin ustny. Nie jest to zawód prosty i związany jest z bardzo dużą odpowiedzialnością, dlatego też ceny za usługi doradcy podatkowego nie są niskie.

Więcej na https://dsprofit.pl/rejestracja-dzialalnosci-gospodarczej/