finansowy doradca

Doradca finansowy

Doradca finansowy to zawód, który może być wykonywany tylko i wyłącznie przez osoby, które nie są związane z żadną instytucją finansową, czyli przez osoby niezależne. Taka praca polega na przekazaniu klientowi wiedzy w sprawie ochrony posiadanego przez niego majątku. Doradca finansowy musi być wszechstronnie wykształcony, aby mieć możliwości i wiedzę, aby zapewnić klientowi bezpieczeństwo finansowe, oraz przygotować go do skorzystania z oferty jakiejś finansowej instytucji.

Doradca finansowy

Na czym dokładnie polega praca doradcy finansowego?

Na początku doradca finansowy robi kompleksowy wywiad z klientem, aby określić jego potrzeby i oczekiwania w kwestii posiadanego przez niego kapitału. Na podstawie takiego wywiadu doradca finansowy określa finansowe cele klienta i sporządza plan finansowy, w którym przedstawia, w jaki sposób można osiągnąć pożądany przez klienta efekt. Dalej doradca i klient podpisują ów plan i zaczyna się monitorowanie tego czy plan idzie tak, jak to zostało założone.

Trzy rodzaje doradców

Doradca finansowy może zajmować jedno z trzech stanowisk: niezależnego doradcy finansowego, doradcy bankowego i doradcy zatrudnionego w firmie, która oferuje usługi pośrednictwa kredytowego i doradztwa inwestycyjnego. Niezależny doradca finansowy jest osobą prywatną, wyspecjalizowaną w wybranej dziedzinie finansów. Taki doradca finansowy będzie miał klientów w postaci osób prywatnych i firm. Doradca bankowy, jest to osoba zatrudniona przez określony bank, otrzymuje on wynagrodzenie wtedy, kiedy zakończy się transakcja pomiędzy bankiem a klientem. Doradca zaś, który jest zatrudniony w firmie, oferującej pośrednictwo kredytowe, zarabia kiedy do skutku dojdzie transakcja z firmą oferującą kredyty, bądź inwestycje.

Odwiedź naszą stronę https://sukcesja-alta.pl/doradztwo-inwestycyjne-w-hiszpanii/