Czym jest smog i w jaki sposób mu zapobiegać?

Środki masowego przekazu naszych czasów trąbią na alarm, że smog truje nasze otoczenie. Tyczy się to w zasadzie metropolii, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z ostatnich testów wynika, że najwyższe zgęszczenie zanieczyszczeń w powietrzu w niniejszym roku kalendarzowym dostrzeżono w Krakowie. W stosunku z dużym stężeniem zanieczyszczeń polecano by obywatele mieszkający tereny skażone smogiem nie otwierali okien w celu przewietrzenia mieszkania, treningów fizycznych na dworze, a również nie spacerowali za długo na podwórzu.

 pone kraków


Dyrektywy tego typu zostały skierowane zwłaszcza do jednostek w największym stopniu narażonych na schorzenia tudzież infekcje, to znaczy do ludzi wpodeszłym wieku, dzieci i kobiet w ciąży. Czym zatem jest ten “okropny” smog, psujący nasze powietrze, uprzykrzając nam, ludziom los? Czy faktycznie jest on szkodliwy dla ludzkiego zdrowia, a na dłuższą metę może stać się zagrożeniem dla naszego życia? Azaliż to jedynie historyjka podawana w mediach by napędzać rynek? Jak głosi Encyklopedia Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest to nienaturalne zjawisko pogodowe w formie mgły, zawierającej skażenia powietrza atmosferycznego. Da się wyróżnić dwa typy smogu: smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog kwaśny to mgła fabryczna, mająca w sobie potężnie dwutlenek siarki a także dwutlenek węgla oraz pył i sadzę. Smog fotochemiczny to smog korodujący, którego zasadniczymi komponentami są aktywne związki organiczne, to znaczy nadtlenki, aldehydy a także ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. Zatem idąc za powyższymi definicjami smogu można skusić się na stwierdzenie, że smog to nie legendarny rezultat czyjeś fantazji, lecz rzeczywiste ryzyko dla ludzi. Większe miejscowości, w tym także Karków przedstawiły spoty społeczne oraz programy, które mają za zadanie osłabienie powstawania skażeń. Jednym z nich jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w skrócie pone kraków.