Czym grozi unieruchomienie adblue emulatora?

Każdego dnia setki czterokołowców ciężarowych emituje do atmosfery miliony zatruć, w tym związki toksyczne, mutagenne oraz kanceroogenne, wytwarzając zasadniczo w rejonach komunalnych bardziej gęstą od powietrza zawiesinę – smog.

Od 2005 roku statuty dotyczące wehikułów z napędami diesela (wysokoprężnymi) w Europie ustaliły rygorystyczne limity emisji NOx (tlenków azotów). Dotknęło to szczególnie producentów sporych pojazdów ciężarowych, byli zmuszeni rozpatrzyć po raz kolejny układy wydechowe swych aut. W związku z tym, coraz więcej tych czterokołowców zostaje zaopatrzonych w ustrój SCR w układzie wydechowym.

Układ SCR przy wprowadzeniu technologi AdBlue sprawia zmniejszenie emisji NOx, które powodują kluczowe źródło zatruć atmosferycznych a także smogu w miejscowościach. Pokrótce, pracuje to w tego typu sposób, że elektronicznie sterowany ustrój wtryskuje mieszaninę AdBlue do systemu wydechowego przed przyśpieszaczem SCR, gdzie w wyniku podgrzania oraz reakcji chemicznych ze spalinami szkodliwe cząsteczki NOx w spalinach są rozkładane na neutralny azot i wodę i w postaci pary uwalniane do otoczenia.

I wprawdzie AdBlue jest korzystne dla otoczenia- poważnie intensyfikuje koszty eksploatacji auta, toteż powstają warsztaty mechaniczne, proponujące tzw. “adblue emulator“, który powoduje wyłączanie adblue. Ów adblue emulator emuluje, a tym samym udaje prawidłowe działanie systemu, posyłając do silnika informacje o właściwym jego funkcjonowaniu, chociaż rzeczywiście wywoła wyłączanie adblue. W w efekcie tego narasta emitowanie spalin, tym samym zanieczyszczeń. W dużych czterokołowcach ciężarowych z uwagi na obowiązujące prawo, zwłaszcza na zachodzie, powodować to jest w stanie przykre kary finansowe – dla kierującego autem, jak także właściciela.

wyłączanie Adblue


Porywanie się na adblue emulator przeważnie jest wyjaśniane częstą zawodnością a także kosztami serwisowania, które przekraczają opłacalność układu. Niemniej, unieruchamianie adblue w samochodach ciężarowych zostaje karalne, jako że regulacje ustawodawcze stanowią o NAKAZIE stosowania AdBlue w wozach ciężarowych, ażeby zdołały realizować reguły emisji spalin. I chociaż powoduje to konkretny spór, ponieważ działanie zawodowych zakładów proponujących stopowanie adblue- nie jest to usprawiedliwienie dla jednostek, jakie wykażą adblue emulatory w samochodach ciężarowych.