Czy warto zgłosić do biura detektywistycznego?


Detektywi zazwyczaj wynajmowani są do zamykania ciężkich spraw, a czasami współdziałają z policją. W Polsce tworzy się coraz to więcej firm detektywistycznych, gdyż usługi przez nie oferowane zaczynają być bardziej popularne. Znaczny udział w ich wyróżnianiu wzięły filmy kryminalne, niewiele ludzi jednak wie, jakie możliwości prawne posiada prywatny detektyw. Rzeczywistość znacznie różni się od tego, co możemy dostrzec na ekranie telewizora, a uprawnienia osób oferujących usługi detektywistyczne wcale nie są tak rozległe, jak zdołałoby się wydawać.

Wprowadzono ustawę, która precyzyjnie definiuje jakie przywileje oraz zobowiązania posiadają jednostki świadczące usługi detektywa. Śledczy nie może używać źródeł informacji przeznaczonych wyłącznie dla odpowiednich służb. Nie przestrzeganie tego prawa może owocować znaczną karą bądź nawet pojściem do więzienia. Oczywiście w wyjątkowych przypadkach sąd może przystać na pozyskanie takich danych, wykonuje to wszak niechętnie. W Polsce prywatni śledczy nie dostają łatwo u organów ścigania, a policja nie może ujawniać im wielu danych np. osobowych. Prywatny detektyw jest zmuszony zawsze nosić ze sobą legitymację, która obejmuje jego imię i nazwisko a także nazwę firmy wydającej licencję. W dodatku, ktokolwiek, kto świadczy usługi śledcze, winien normalnie tworzyć raporty na temat śledztwa, które po zakończeniu sprawy powinny być przedstawione zleceniodawcy. Tego rodzaju dokumenty są skrupulatnie przeglądane i mogą być traktowane w charakterze dowodu w sądzie. Prywatni detektywi są zobowiązani wykonywać swoje powinności sumiennie a także muszą respektować prawa człowieka. Źródło, z których pochodzą wiadomości oraz kontekst spraw winny zostać niewiadomą. Dodatkowo, w sytuacji gdy zlecenie zaczyna być nieetyczne bądź wbrew prawu, nad detektywem ciąży obowiązek zignorowania go.

Żródło: veritas24.pl