bouwsector bim

Bim in de bouwsector

Dzięki temu, że posiadamy szeroką siatkę inwestorów, bim in de bouwscetor może prężnie rozwijać swoje zasięgi. Podmioty finansujące projekt BIM są kluczowymi interesariuszami, mają duży udział w decyzyjności nad wyborem metodyki i ścieżki działań mających za zadanie przyspieszyć przebieg cyfryzacji procesu budowlanego. Na rynku pojawia się coraz więcej informacji oraz wzmianek na temat korzyści bim in de bouwscetor, dlatego tak warto zapoznać się z naszą ofertą.

Prawa ręka w procesach zarządczych

Kiedy zajmujemy się planowaniem projektu budowlanego, warto jest pomyśleć o usłudze BIM Managera, który zna się na bim in de bouwscetor, więc może usprawnić proces obsługi projektu oraz zaplanować przebieg zarządzania informacjami. Przykłady poszczególnych procesów, których realizowaniem zajmuje się BIM Manager to m.in.: standardy prowadzenia projektu, recenzowanie dokumentacji i modeli 3d, proces akceptacji dokumentacji projektowej, BIM dla inwestora publicznego oraz ułatwiona współpraca w dostępie do dokumentacji.

bim in de bouwsector

Fundament prowadzenia procesów budowlanych

Mówiąc o bim in de bouwscetor, warto jest doprecyzować kwestię standardów prowadzenia projektu w oparciu o metodykę BIM. W procesie istotne jest określenie BIM dla danego Inwestora oraz zdefiniowanie jakie korzyści i rezultaty są oczekiwane z realizacji projektu. Przepracowujemy badanie oczekiwań Inwestora, a następnie pomagamy przy dokumencie, który określa wymagania dotyczące BIM w trakcie realizacji projektu EIR (Employer Information Requirements). Na podstawie EIR wykonawcy przygotowują dokumenty dotyczące wykonania swoich zadań, odnosząc się przy tym do wymagań informacyjnych Inwestora.

Dowiedz się więcej na https://bimup.tech/nl/opsporen-van-clashes/!