Bądź samowystarczalny i ucz się języków


W współczesnych czasach wiedza języka obcego to warunek wymagany, by pozyskać pracę, w zdobywaniu kontaktów internacjonalnych, czy w wyjazdach.
Nieznajomość żadnego z języków, to ograniczenie, którą z trudem jest przeskoczyć. Jest to przede wszystkim istotne w dzisiejszych czasach, jak Internet umożliwia nam wykroczyć poza krawędzie własnego państwa. Posiadamy dostęp do książek, materiałów
oraz wiadomości nieprzetłumaczonych na własny język ojczysty, przez co sporo wiedzy zwiewa nam z porcji niewiedzy odmiennego języka, niż język polski. Nauka języków obcych dopuszcza nam ewentualność uzyskiwania wiadomości o wielkiej skali, a nie wyłącznie tego, co dawkują nam środki masowego przekazu albo tego, co akurat jest przełożone. Ile razy pochwyciłeś się na tym, że pragnąc obejrzeć film, musiałeś z niego zaniechać, ponieważ nie było polskich napisów bądź lektora? Ucząc się języków, masz szansę polepszania swoich umiejętności na multum rodzai, dzięki znajomości języka posiadasz szansę na poznawanie nowych osób z całego świata, na ogromnie z większym natężeniem świadome jeżdżenie, a nawet otrzymywanie cudzoziemskich posad.

Angielski skype uzyskuje Cię z mydlanej bańki blokady lingwistycznej. Kiedy zrozumiesz język, nie będziesz musiał surowo trzymać się poradnika, czy tłumacza – wystarczy Ci Twój własny umysł i zdolność kontaktowania się. Już sam spytasz
o drogę, sam przeczytasz informacje o zabytku, a z regionalnej ulotki dowiesz się, do jakiej jadalni należałoby pójść, by spożyć okoliczną strawę. Nie zaniemówisz, jak Anglik w Twojej miejscowości spyta Cię o drogę, chociaż uprzednio nie posiadałeś nawet wyobrażenia, o co tak naprawdę Cię pyta. Będziesz z uśmieszkiem wzmiankował swoją odrazę, jaką wywierała w Tobie nauka języków cudzych w szkole podstawowej, bądź w gimnazjum. Po dobrym treningu będzie to dla Ciebie przeszłością, trzeba tylko przekazać sobie kwestię, jak sporo wartości zawiera ze sobą wiedza dodatkowego języka. Pobudzaj w sobie głód nauki i żyłkę do rozwijania swoich biegłości. Badaj własne horyzonty i podbijaj nowe okazje!
Źródło: elingwista.pl